Desafiaments hermenèutics i implicacions ètiques de la lectura de Paul CelanArnau Pons

Els dimarts, a partir del 21 de novembre de 2017, de 17h a 19h
La Central del Raval
Paul Celan va escriure els seus poemes en alemany quan assenyalar els crims nazis molestava i quan s’evitava parlar explícitament de les víctimes jueves. Tot i això, en aquest context d’ocultació va ser capaç de dotar els seus textos d’un contingut crític i subversiu sense parió. I és que els poemes analitzen sovint les condicions culturals que van donar lloc a l’extermini, alhora que qüestionen la seva pròpia adequació i pertinència al que diuen, com si cada poema hagués de donar comptes del cèlebre veredicte d’Adorno sobre la poesia després d’Auschwitz. En virtut d’aquesta crítica i de la reflexivitat que l’acompanya, la poesia de Celan adquireix avui dia una significació particular i una vigència punyent. En llegir els seus poemes assistim a un examen implacable i exigent de la naturalesa mateixa de l’acte poètic gràcies a la dissociació entre un jo (el subjecte històric, fora de la poesia) i el tu (el subjecte líric, dins de la poesia), cosa que permet un diàleg contradictor en el si de la llengua amb què va tenir lloc l’esdeveniment dels camps.

Objectius:
Aquest curs pretén analitzar, en primer lloc, la manera com ha estat rebuda i llegida la poesia de Celan; en segon lloc, posa de manifest la pugnacitat de l’obra, pel fet que aquesta implica sovint una crítica de les claudicacions i de les evitacions de la filosofia contemporània. Finalment, exposa la manera com l’obra mateixa llegeix. El curs s’acaba amb un taller de lectura compartida al voltant de textos concrets. Tots els poemes de Celan seran presentats en alemany, català i castellà.

Programa:
1. Hermenèutica filosòfica (Heidegger, Gadamer, Derrida), hermenèutica material (Szondi) i hermenèutica crítica (Bollack).
2. Celan i l’Holocaust: contra la sacralització de l’esdeveniment
3. Celan i Adorno: descripció d’una lluita
4. Celan i Heidegger: història d’una relació
5. Celan, lector de Freud. Celan, lector de Scholem
6. Derrida i Celan: Schibboleth i Béliers
7. 
Celan i Bachmann en diàleg: una unió necessària
8. Taller de lectura compartida

Lectures principals:

* Paul Celan, De llindar en llindar (LaBreu, 2012)
    Cristall d’alè (LaBreu, 2015)
    Respuesta a una encuesta de la librería Flinker, París (1958) [Textos en prosa]
* Ingeborg Bachmann, 14 poemes. Bèsties 19. (Edicions Poncianes, 2017)
* Hans-Georg Gadamer, ¿Quién soy yo y quién eres tú? (Herder, 1999)
    Poema y diálogo (Gedisa, 2016)
* Theodor W. Adorno, Crítica de la cultura y sociedad, vol. I, vol. II (Akal, 2008, 2009)
    Teoría estética (Akal, 2004)
* Martin Heidegger, De camino al habla (Ediciones del Serbal, 2002).
    “Carta sobre el humanismo” (Taurus, 2006).
* Peter Szondi, Estudios sobre Celan (Trotta, 2005)
* Jean Bollack, Poesía contra poesía (Trotta, 2005)
* Jacques Derrida, Schibboleth. Pour Paul Celan (Galilée, 1986) [Trad. cast. Arena Libros]
    Béliers (Galilée, 2003) [Trad. cast. Carneros. Amorrortu]
* Gershom Scholem, La cábala y su simbolismo (Siglo XXI, 2009)
* Arnau Pons, Celan, lector de Freud (Lleonard Muntaner, 2006) [Trad. cast. Herder]
* Denis Thouard, Herméneutique critique. Bollack, Szondi, Celan (Septentrion, 2012)
* AAVV, Lecturas de Paul Celan (Abada, 2017)

Arnau Pons (Felanitx, 1965) és poeta, assagista i traductor; ocasionalment editor. Ha estat l’introductor dels treballs de Jean Bollack sobre Paul Celan en l’àmbit hispànic amb les edicions revisades i ampliades de Piedra de corazón(2001) i Poesía contra poesía (2005). També ha traduït Estudios sobre Celan, de Peter Szondi (2005). En català, està duent a terme l’edició de les Obres completes del poeta amb notes i comentaris, de les quals ja han aparegut De llindar en llindar (2012) i Cristall d’alè (2015); aquest últim recull va ser guardonat amb el Premio Nacional a la Mejor Traducción. A més, és autor dels assaigs Celan, lector de Freud (2006; trad. castellana 2015) i de Nissaga d’abolits(2010; trad. francesa 2016). Actualment, és professor de 17, Instituto de Estudios Críticos, de Mèxic, on imparteix classes sobre Judith Butler, Paul Celan i Emmanuel Levinas. Ha participat en el volum col·lectiu Makers of Jewish Modernity (Princeton, 2016), guardonat com a millor llibre jueu de l’any en la categoria d’assaigs.

Calendari: Els dimarts 21, 28 de novembre, 5, 12 de desembre i 9, 16, 23 i 30 de gener, de 17h a 19h
Preu: 160 euros
Informació i reserves: academia@lacentral.com / 93 550 46 01

Inscripción on line

Arnau Pons

Els dimarts, a partir del 21 de novembre de 2017, de 17h a 19h
La Central del Raval
Paul Celan va escriure els seus poemes en alemany quan assenyalar els crims nazis molestava i quan s’evitava parlar explícitament de les víctimes jueves. Tot i això, en aquest context d’ocultació va ser capaç de dotar els seus textos d’un contingut crític i subversiu sense parió. I és que els poemes analitzen sovint les condicions culturals que van donar lloc a l’extermini, alhora que qüestionen la seva pròpia adequació i pertinència al que diuen, com si cada poema hagués de donar comptes del cèlebre veredicte d’Adorno sobre la poesia després d’Auschwitz. En virtut d’aquesta crítica i de la reflexivitat que l’acompanya, la poesia de Celan adquireix avui dia una significació particular i una vigència punyent. En llegir els seus poemes assistim a un examen implacable i exigent de la naturalesa mateixa de l’acte poètic gràcies a la dissociació entre un jo (el subjecte històric, fora de la poesia) i el tu (el subjecte líric, dins de la poesia), cosa que permet un diàleg contradictor en el si de la llengua amb què va tenir lloc l’esdeveniment dels camps.

Objectius:
Aquest curs pretén analitzar, en primer lloc, la manera com ha estat rebuda i llegida la poesia de Celan; en segon lloc, posa de manifest la pugnacitat de l’obra, pel fet que aquesta implica sovint una crítica de les claudicacions i de les evitacions de la filosofia contemporània. Finalment, exposa la manera com l’obra mateixa llegeix. El curs s’acaba amb un taller de lectura compartida al voltant de textos concrets. Tots els poemes de Celan seran presentats en alemany, català i castellà.

Programa:
1. Hermenèutica filosòfica (Heidegger, Gadamer, Derrida), hermenèutica material (Szondi) i hermenèutica crítica (Bollack).
2. Celan i l’Holocaust: contra la sacralització de l’esdeveniment
3. Celan i Adorno: descripció d’una lluita
4. Celan i Heidegger: història d’una relació
5. Celan, lector de Freud. Celan, lector de Scholem
6. Derrida i Celan: Schibboleth i Béliers
7. 
Celan i Bachmann en diàleg: una unió necessària
8. Taller de lectura compartida

Lectures principals:

* Paul Celan, De llindar en llindar (LaBreu, 2012)
    Cristall d’alè (LaBreu, 2015)
    Respuesta a una encuesta de la librería Flinker, París (1958) [Textos en prosa]
* Ingeborg Bachmann, 14 poemes. Bèsties 19. (Edicions Poncianes, 2017)
* Hans-Georg Gadamer, ¿Quién soy yo y quién eres tú? (Herder, 1999)
    Poema y diálogo (Gedisa, 2016)
* Theodor W. Adorno, Crítica de la cultura y sociedad, vol. I, vol. II (Akal, 2008, 2009)
    Teoría estética (Akal, 2004)
* Martin Heidegger, De camino al habla (Ediciones del Serbal, 2002).
    “Carta sobre el humanismo” (Taurus, 2006).
* Peter Szondi, Estudios sobre Celan (Trotta, 2005)
* Jean Bollack, Poesía contra poesía (Trotta, 2005)
* Jacques Derrida, Schibboleth. Pour Paul Celan (Galilée, 1986) [Trad. cast. Arena Libros]
    Béliers (Galilée, 2003) [Trad. cast. Carneros. Amorrortu]
* Gershom Scholem, La cábala y su simbolismo (Siglo XXI, 2009)
* Arnau Pons, Celan, lector de Freud (Lleonard Muntaner, 2006) [Trad. cast. Herder]
* Denis Thouard, Herméneutique critique. Bollack, Szondi, Celan (Septentrion, 2012)
* AAVV, Lecturas de Paul Celan (Abada, 2017)

Arnau Pons (Felanitx, 1965) és poeta, assagista i traductor; ocasionalment editor. Ha estat l’introductor dels treballs de Jean Bollack sobre Paul Celan en l’àmbit hispànic amb les edicions revisades i ampliades de Piedra de corazón(2001) i Poesía contra poesía (2005). També ha traduït Estudios sobre Celan, de Peter Szondi (2005). En català, està duent a terme l’edició de les Obres completes del poeta amb notes i comentaris, de les quals ja han aparegut De llindar en llindar (2012) i Cristall d’alè (2015); aquest últim recull va ser guardonat amb el Premio Nacional a la Mejor Traducción. A més, és autor dels assaigs Celan, lector de Freud (2006; trad. castellana 2015) i de Nissaga d’abolits(2010; trad. francesa 2016). Actualment, és professor de 17, Instituto de Estudios Críticos, de Mèxic, on imparteix classes sobre Judith Butler, Paul Celan i Emmanuel Levinas. Ha participat en el volum col·lectiu Makers of Jewish Modernity (Princeton, 2016), guardonat com a millor llibre jueu de l’any en la categoria d’assaigs.

Calendari: Els dimarts 21, 28 de novembre, 5, 12 de desembre i 9, 16, 23 i 30 de gener, de 17h a 19h
Preu: 160 euros
Informació i reserves: academia@lacentral.com / 93 550 46 01

Inscripción on line