AMB_bicivia_Mobilitat_Bicibox_064_2017_Robert-Ramos-(aparcament-segur-bicis-AMB)